Het Merelbeeks woord

De mooiste Merelbeekse dialect woorden verzameld in één werk

Het Merelbeeks woordenboek online, met audio-ondersteuning, is niet bedoeld om het Merelbeeks dialect aan te leren. Het is bedoeld als een zinvolle bijdrage voor de inwoners van Merelbeke en omliggende gemeenten om in de eerste plaats echte Merelbeekse dialectwoorden te inventariseren en ze te bewaren voor het nageslacht. Voor mij is het duidelijk dat dialect tot onze cultuur behoort aangezien het voor de meeste mensen van vroegere generaties de échte moedertaal was, de taal die van kleins af aan werd aangeleerd en waarmee men een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht.

In een dialect speelt niet enkel het streekwoord de hoofdrol: ook de specifieke uitspraak maakt er onvoorwaardelijk deel van uit. Neem daarbij de speciale vervoeging en de soms unieke zinsstructuur en men bekomt het levendige dialect als communicatiemiddel bij uitstek voor vroegere generaties.

Bij het geleidelijk samenstellen van een woordenschat, te danken aan het forum “Meirelbeeks” en de bijdragen van tal van participanten, kwam ik ook tot de vaststelling dat het grootste deel van de woorden die dit woordenboek bevatten, niet het monopolie zijn van de gemeente Merelbeke. In aangrenzende gemeenten en soms de hele streek rond Gent bestaan een groot aantal van deze woorden eveneens. Het verschil ligt dan meestal in de typische uitspraak van het woord.

In samenwerking met Willy De Roeck, webmaster van Afrit Merelbeke, hebben we ons tot doel gesteld, naast de alfabetische woordenlijst, zodanig geschreven dat de uitspraak zo goed als mogelijk wordt nagebootst (hetgeen niet evident is en soms wel foutief zal worden ervaren), ook een auditief gedeelte in te lassen door gewoonweg op een woord te klikken om de uitspraak ervan te horen, soms vergezeld van een bijkomende zin die alles in het juiste perspectief moet plaatsen. Het is de bedoeling om het woordenboek regelmatig aan te passen met de inbreng van nieuwe woorden: in een later stadium zullen specifieke uitdrukkingen toegevoegd worden, evenals herinneringen aan het vroegere dorpsleven door een opsomming van de dorpsfiguren, de bestaande herbergen enz…
We wensen u alvast veel “Meirelbeeks” taalgenot !

Marc Van den Broecke
20 juni 2007

Beluister deze tekst in het "Meirelbeeks" :

Installeer de flash speler om dit woord te beluisteren.

Klik op een letter om te starten ...     
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Zoeken naar begin van het woord volledig woord (incl. duiding)
Wissel van gedachten over het Merelbeeks dialect op het forum.
Copyright 2007 - kwebbel.net - All rights reserved.